Varmforsinking er
det beste vern mot
rustangrep!

Heim

 

Epost

Heim | Epost

ADRESSER

VESTSINK AS
Leikongvegen 205, 

6080  GURSKØY

Foretaksnr: 928496562

Tlf.:      70080360

Tlf.:      90931987  /  90923634

Tlf.:      95012015  /  90074759

postmottak@vestsink.no

Daglig leder:

Helene Ertesvåg Kleppe

helene.kleppe@vestsink.no

Sinkovn
 
Syrebad
 
Avfetting
 
Krankapasitet
 
VESTSINK AS Tlf.:      90931987 / 90923634 
Org.Nr: 928496562 Tlf.:      95012015 / 90074759
 

Tlf.:      70080360

Webdesign og CMS: www.osberget.no
Leikongvegen  205,  6080 GURSKØY
Epost:  postmottak@vestsink.no