Varmforsinking er
det beste vern mot
rustangrep!

Heim

 

Epost

Heim | Epost

VESTSINK AS

Bedriften ble etablert i 1972, og sitter i dag inne med lang erfaring innen varmforsinking.
Vi har mangeårig erfaring med varmforsinking av alle typer ståldetaljer og konstruksjoner.  Begrensningen er kun størrelsen på vårt sinkbad.  Spesielt vil vi trekke frem gods der det stilles store krav til forbehandling (rensing).

Av godstyper vi varmforsinker kan nevnes:

Alle typer gods innenfor skipsindustrien, utstyr til elektrisk kraftforsyning, stålkonstruksjoner til fiskeoppdrettsanlegg, ventilasjonsutstyr, rør og rørdeler, ventiler bøyearmatur, beslag, alt til hage og hus, fjøsinnredning, utvendig varmforsinking av fordamperelement, utstyr til småbåthavner, armeringsstål og matter, tanker m.m.
 

Sinkovn
 
Syrebad
 
Avfetting
 
Krankapasitet
 
VESTSINK AS Tlf.:      90931987 / 90923634 
Org.Nr: 928496562 Tlf.:      95012015 / 90074759
 

Tlf.:      70080360

Webdesign og CMS: www.osberget.no
Leikongvegen  205,  6080 GURSKØY
Epost:  postmottak@vestsink.no